Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh na znovuobnovení pamětní desky

1. 6. 2012

Naše občanské sdružení podalo Krajskému úřadu Plzeňskému kraji    18. 12. 2011 návrh na

                     zvovuobnovení pamětní desky

perzekuovaným gymnaziálním studentům v roce 1905 za svoje protirakouské postoje - Zdeňku Krupařovi (zemřel r. 1906 ve věku 19 let) a Hugo Kepkovi (zemřel r. 1912 ve věku 23 let). Deska jim byla odhalena v roce 1936 na hlavní chodbě bývalého klatovského gymnázia v Plánické ulici. Byla odstraněna na německý příkaz v r. 1940. Financování by bylo z 80% naší záležitostí. Konečné stanovisko ještě nepadlo.

V průběhu roku 2012 si Plzeňský kraj nechal zpracovat odborný posudek u ředitele Vlastivědného muzea v Klatovech Luboše Smolíka, který podporoval náš návrh. Na konci roku 2012 dle příkazu PK musela žádost proběhnout v kulturní komisi města Klatov a následně by mělo následovat vyjádření Rady města Klatov.  Takže čekáme na vyjádření Rady města. Pokud by bylo vysloveno souhlasné stanovisko, tak Plzeňský kraj vydal již 21. 6. 2012 stanovisko, že v tomto případě je nutno opět vstoupit v jednání s vedením školy.

Snad v roce 2013 dokončíme tento proces.    

 

deska-1936-skica.jpg

 

Přes nezájem kompetentních lidí jak na městě, tak i na kraji, došlo přeci jenom k určitému posunu. S ředitelkou školy pí Rabušicovou jsme se slovně dohodli, že veškeré náklady spojené s pamětní deskou zaplatíme sami. Také jsme souhlasili s umístěním na konci hlavní chodby v přízemí. Velké poděkování patří místnímu kameníkovi panu Miroslavu Strnadovi (fa TOLEDO) za perfektní práci, instalaci a sponzorství.

V pátek 28. listopadu 2014, kdy ve škole probíhal "Den otevřených dveří", jsme ve 13:00 hodin zorganizovali malé důstojné vzpomínkové setkání a odhalili pamětní desku.

Po 3 letech úsílí se dobrá věc podařila. Děkujeme Všem.