Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam pohřbených v klatovských "katakombách"

29. 9. 2011

 

 

Seznam pohřbených v kryptě jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a  svatého Ignáce v Klatovech

 

 

 

Tento jedinečný seznam pohřbených, „klatovských mumií“, byl vytvořen sjednocením několika pramenů. Prvním pramenem byl seznam (bohužel trochu nepřesný), který sepsal Pater Vácslav Šanda, konsultor řádu Na Slovanech v Praze dle výtahů z rukopisu „Historia Collegii Clatoviensis“ (Dějepis koleje klatovské), který se v současnosti nalézá v archivu Knihovny Národního muzea v Praze. Tyto výpisky mu předal člen jezuitského řádu v Praze Pater Josef Svoboda. Druhým významným pramenem je seznam Patera Miroslava Herolda, kněze a historika řádu Tovaryšstva Ježíšova (hovorově jezuitského řádu), který byl nejnověji upraven v dubnu roku 2011. Jeho druhá část (seznam nejezuitů) byl zveřejněný v září 2011. Tento seznam je veřejnosti přístupný na www.katakomby.cz. Třetím pramenem pro vytvoření tohoto unikátního seznamu byla určující badatelská práce dle cínových destiček uložených v roce 2011 v depozitáři Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech. Toto aktualizovali společnou pomocí PHDr. Milada Čermáková z klatovského Vlastivědného muzea dr. Hostaše a Iwan Rubáš z občanského sdružení „Přátelé české historie“ Klatovy, www.prateleceskehistorie.estranky.cz  

 

 

 

Osoby jezuitského řádu, které zemřely a byly pochovány v bývalé provizorní kapli sv. Ignáce z Loyoly a později (13. března 1684) přeneseny do krypty jezuitského kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech:

 

 

 

16. květen    1643 pater Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi a Svéradic, misionář, rektor koleje, 62 let

 

17. prosinec 1648 pater Jiří Pelinga z Olomouce, proffesus, 46 let

 

19. červen    1653 bratr Jodokus Fabricius z Paderbornu, bakalář filozofie, 50 let

 

13. listopad  1653 pater Bartoloměj Mickelius z Gliwice ve Slezku, 46 let

 

  6. prosinec 1654 pater Jiří Pelta z Prahy, rektor koleje, kazatel, 44 let

 

  2. srpen      1655 pater Bartoloměj Urbanides z Gliwice ve Slezku, 46 let

 

17. srpen      1658 pater Jan Porubka-Bitešenský z Bíteše na Moravě, rektor koleje, 58 let

 

27. září         1658 bratr Jan Prusskowský-Lublínský z Lublině ve Slezku, krejčí, 48 let

 

23. červenec 1661 pater Jiří Grüner z Horšovského Týna, 31 let

 

28. březen    1662 pater Bartoloměj Zaczal (Začal)z Plzně, misionář, 66 let

 

17. říjen        1667 bratr Ondřej Pokorný-Kodlenský, 60 let

 

  4. listopad  1669 pater František Freidenberg z Poděbrad, 31 let

 

25. duben*   1670 pater Benjamin Šlajer z Prahy, rektor koleje, znalec matematiky, (*- v seznamu P. M. Herolda se uvádí 25. leden), 51 let, destička v depozitáři muzea

 

26. leden      1672 bratr Martin Pokorný z Telče, krejčí, 40 let

 

  ?  březen    1672 pater Martin Rybecký, farář v Němčicích, dobrodinec, první pohřbený kněz, který nebyl členem jezuitského řádu

 

17. červenec 1673 pater František Bilanský z Tábora, 35 let

 

 

 

Osoby jezuitského řádu, které zemřely a byly již pochovány do nové krypty kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech:

 

 

 

30 květen     1676 pater Jan Jahoda z Kroměříže, pisatel kázání, proffesus, 52 let, první pohřbený v nové kryptě jezuitského kostela

 

30. leden      1677 pater Jan Wottig (Wotik) z Litoměřic, 40 let

 

18. březen    1677 pater Henricus (Jindřich) Hobel z Limburgu, ministr koleje, 40 let

 

19. květen    1679 pater Jan Had z Prahy, 42 let, destička v depozitáři muzea

 

16. únor       1680 pater Jan Moticius ze Smečna, rektor koleje

 

12. duben     1681 bratr Jan Halbschmidt z Pravlova na Moravě, kotlář, 36 let

 

  4. prosinec 1682 bratr Jan Bayer (Bajer) z Vokšic, lékárník, 39 let

 

22. leden     1683 pater Jakub Norbert Ignác Troyer (Trojer) z Písku, ministr koleje, proffesus, 36 let

 

30. srpen      1683 pater Karel Libertinus z Milevska, 46 let

 

16. březen    1684 pater Řehoř Bluda z Cilzium ve Slezku, 76 let, destička v depozitáři muzea

 

  4. leden      1685 pater Christophorus Meridies z Kozla ve Slezku, 63 let

 

  3. duben    1685 pater David Steidlmann z Jičína, proffesus, 71 let (73-?), destička v depozitáři muzea

 

  5. duben     1685 bratr Pavel Javor z Kostelce na Moravě, 43 let

 

  9. červen    1685 bratr Jan Hönig z Polné v Čechách, 52 let

 

25. leden     1687 bratr Václav Rezek z Chrudimi, vrátník smigmator, 50 let, destička v depozitáři muzea

 

  7. leden      1688 pater Jan Mitrovius z Týna n/Vlt., rektor koleje, 67 let, destička v depozitáři muzea

 

14. září         1690 pater Jaroslav Radwanowský z Radvanovic, rektor koleje, proffesus, 42 let

 

15. prosinec 1692 bratr Jiří Czuczna z Borové, 34 let

 

16. duben     1695 bratr Martin Czernowský (Černovický) z Horšovského Týna, 47 let

 

13. květen    1695 pater Bartoloměj Bauezek (Bouzek) z Rokycan, 59 let

 

  3. květen    1699 pater Jan Kaba z Březnic, proffesus, (také se uváděl 30. květen), 42 let

 

  2. březen    1700 pater Jan Pupetius z Poličky, proffesus, 37 let

 

24. květen    1700 bratr Krzyzulka z Kutné Hory, 69 let

 

20. leden     1701 pater Jakub Palladius z Hlučína, proffesus, 69 let, číslo 121 775, destička v depozitáři muzea

 

20. leden    1704 pater Karel Schwantle z Rokycan, proffesus, 67 let, destička v depozitáři muzea

 

25. prosinec 1705 bratr Jiří Ecker z Třeboně, 64 let, číslo 121 775, destička v depozitáři muzea

 

  9. červen    1706 pater Martin Frey z Jindřichova Hradce, proffesus, 43 let, jako první pohřben v sousední nové části krypty

 

13. srpen      1708 pater Dominik Aysl z Berouna, proffesus

 

  3. říjen        1709 pater Jan Spaczek (Špaček) z Březnice, 35 let

 

21. únor        1710 pater Šebestian Labe z Rokycan, proffesus, 76 let

 

  3. září         1711 pater Jan Dussiczka (Dušička) z Kostelce, 56 let, pochován jako první pod kaplí sv.   Antonína

 

19. leden      1712 pater Christianus Catullus z Kroměříže, proffesus, 59 let

 

30. září         1716 pater Daniel Lissowsky z Turnova, 66 let

 

18. září         1718 pater Hieronymus Zaubek  (Zoubek) z Prahy, proffesus, 65 let

 

  2. červen    1719 bratr Jakub Pankla z Cujaviae ve Slezku, (také se uváděl 2. leden), 56 let

 

25. září         1721 pater František Stiller z Prahy, proffesus, 80 let

 

23. červen    1722 bratr Michael Koller ze Schnephau ve Švábsku, 33 let

 

28. únor        1724 pater Vácslav Nicolaides z Prahy, proffesus, 73 let

 

  2. červen    1724 bratr Vácslav Zachariass (Zachariáš), (také Zachariassek) z Kašovic, 74 let

 

13. září         1724 pater Bartoloměj Zaik (Žák) z Lišova

 

12. květen    1725 pater Karel Mezlecki (Mezlecký) z Brandýsa, proffesus, 45 let

 

  1. listopad  1726 pater Vácslav Majer z Řepína v Čechách, proffesus, 61 let

 

14. listopad  1726 pater Jakub Stroholm z Hořepníku v Čechách, proffesus, 68 let

 

22. prosinec 1727 pater Antonín Meisner z Litoměřic, rektor koleje, 57 let

 

18. duben     1728 bratr Bartoloměj Pokorný, 71 let

 

  3. červenec 1728 pater Jan Olbricht z Kostelce, ministr koleje, 55 let

 

27. listopad  1728 bratr Josef Proksch z Jihlavy, 55 let

 

  4. duben     1729 pater Ignác Tatyrek z Prahy, proffesus, 72 let

 

23. duben     1729 pater Vácslav Nitsch ze Soběslavy, proffesus, 75 let

 

  1. říjen       1730 bratr Jan Grill z Jihlavy, 37 let

 

31. říjen       1732 bratr František Habinger z Lanškrouna, 63 let

 

  1. listopad  1732 bratr Jan Schinka z Plzně, 32 let

 

  7. prosinec 1732 pater Jeremiáš Heintzl z Lubawky ve Slezku, 75 let

 

24. březen    1733 pater Ignác Zwicker z Prahy, 62 let

 

24. listopad  1733 pater Jan Bayer z Podbořan, 60 let

 

17. duben     1734 pater Jan Wernier z Lipnice, proffesus, 55 let

 

29. květen   1736 Johanes Andreas Xaverius Kerschbaumer, farář v Chamerau, druhý pohřbený kněz, který nebyl členem jezuitského řádu

 

22. duben     1737 pater František Smrkowský z Prahy, 30 let

 

           ?        1737 bratr Antonín Wimmer z Frankoglety, 59 let

 

29. březen    1739 pater Kašpar Traeger ze Starého Sedliště, proffesus, 56 let

 

14. květen    1739 pater František Mladenek ze Ždánic na Moravě, proffesus, 58 let

 

  8. listopad  1739 pater Kašpar Wodák z Jindřichova Hradce, proffesus, 55 let

 

14. květen    1740 bratr Bernard Schaller z Plané u Tachova, 52 let

 

21. květen    1740 pater Jan Hanel z Prahy, proffesus, 67 let

 

  1. leden      1741 pater Jan Oelberger z Prahy, proffesus, 37 let

 

30 duben      1741 pater Henricus Wühr z Jičína

 

  8. únor       1742 bratr Kašpar Schreiber z Jaroměře, 30 let

 

11. únor       1742 pater Vácslav Scharm z Prahy, ministr koleje, 41 let

 

13. únor       1742 bratr Jan Kirmayer z Gmündu v Horním Bavorsku, 52 let

 

19. únor       1742 pater Ignác Riesenfelder z Jihlavy, proffesus, 41 let

 

20. únor       1742 pater Jan Mühlwentzel z Plzně, 33 let  

 

20. srpen      1743 pater Vácslav Zralík z Prahy, 39 let, destička v depozitáři muzea

 

  9. říjen       1744 bratr Ignác Kolbe

 

  7. květen    1745 bratr Christophorus Lange z Osečné, 75 let

 

24. listopad  1745 bratr Jan Libertin z Litoměřic, 63 let

 

  7. květen    1746 pater František Trzebiczký (Stržebitský) z Rokycan, proffesus, 68 let

 

16. únor       1748 pater Kašpar Seyfried z Kouta na Šumavě, 44 let

 

12. prosinec 1749 pater Jan Langer z Podbořan, prokurátor koleje, 45 let

 

10. duben     1750 bratr Leopold Hauk z Hodkovic nad Mohelkou, 61 let

 

25. leden      1751 pater Bernard Sindt z Brna, proffesus, 45 let

 

28. červen   1751 pater Bernard Eibel, dominikánský kněz, třetí pohřbený kněz, který nebyl členem jezuitského řádu, destička v depozitáři muzea

 

24. červenec 1751 pater Josef Borowý z Holešova, proffesus, 56 let

 

  8. březen    1754 pater Jakub Bajer

 

22. prosinec 1755 pater Mikuláš Zieser z Prahy, 48 let

 

24. leden      1756 bratr Josef Hrada ze Stonneriensisu na Moravě, 25 let

 

  3. duben     1757 pater Antonín Mühlwentzel z Plzně, proffesus, 51 let

 

27. září         1758 pater Jan Wilde z Dörfflae, proffesus, 73 let

 

  7. květen    1759 pater František Schuch z Klatov, ministr koleje, proffesus, 43 let

 

  1. říjen       1759 pater František Musska (Muška) z Přelouče, proffesus, 71 let

 

20. duben     1760 bratr Vácslav Czech (Čech) z Přím u Hradce Králové, 53 let

 

21. duben    1760 pater Jan Antonín Lange, děkan, (je možný rok 1766), destička v depozitáři muzea

 

19. září         1760 pater Ignác Kambach z Neustupova u Votic, 35 let

 

26. listopad  1760 bratr Jakub Malý z Tuchoměřic u Prahy, 60 let

 

20. září         1761 pater Jan Prohaska z Jihlavy, prokurátor koleje, 53 let

 

 1. únor        1762 pater František Xaver Launský z Tieffenthalu, děkan, destička v depozitáři muzea

 

16. leden      1766 bratr Josef Migl z Jindřichova Hradce, 43 let

 

  1. únor        1766 pater František Zelený z Nového Města na Moravě, proffesus, 45 let

 

30. listopad  1767 pater Jakub Sexstetter Bohemus z Klatov, proffesus, 62 let

 

            ?       1769 bratr Jiří Uhr z Chotiněvsi u Litoměřic, 58 let

 

25. listopad  1771 pater František Nesyba ze Strmilova, proffesus, 78 let

 

  7. prosinec 1771 pater František Lange z Klatov, 58 let

 

10. prosinec 1771 pater Jan Frosch z Prahy, 31 let

 

20. duben     1772 pater Jiří Thiel, destička v depozitáři muzea

 

15. květen   1773 pater Jan Karel Běšín z Běšin, vratislavský kanovník a klatovský děkan, destička ve stálé expozici klatovského muzea

 


 

Osoby světského postavení, které zemřely a byly pochovány v bývalé provizorní kapli sv. Ignáce z Loyoly a později (29. března 1688) přeneseny do krypty jezuitského kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech:

 

 

 

15. únor        1642 Vilém hrabě z Klenové a Janovic, pán na Roupově, pro manželku a dva syny daroval 1.000 zlatých tolarů, první pohřbený v kapli sv. Josefa v jezuitském semináři

 

  3. leden       1644 panna Johanna z Klenové a Janovic, dobroditelkyně

 

        ?            1651 Vácslav hrabě Kotz (Koc) z Dobrš (z Dobrše), dobrodinec

 

30. květen    1653 Salomena hraběnka Kotz z Dobrše, rozená Kokorzoviana (Kokořovcová)

 

15. červenec  1655 Karel Kotz hrabě z Dobrše, pán na Bystřici, syn Salomeny

 

26. leden       1656 Jaroslav Joachim hrabě Kotz z Dobrše, pán na Běšinech a Mileticích, bratr Karlův, pochován v oděvu kapucínů

 

26. leden       1656 Anna Maria, 18-ti měsíční dcera Jaroslava Joachima hraběte Kotze, která byla do Klatov převezena z běšinského kostela a ve stejný den s otcem pochována

 

         ?           1657 Diviš Othe hrabě Kotz z Dobrše, 4 letý syn Jaroslava Joachima hraběte Kotze

 

         ?           1657 Maria Jacobi Schütziana (Schützová), paní na Úsilově, matka jezuity patera Martina Františka Schütze, darovala pro sebe a manžela 1.000 tolarů

 

  ?   duben     1660 Karel Kotz hrabě z Dobrš, 9-ti letý syn Jaroslava Joachima hraběte z Dobrše

 

10. červen     1660 Anna Střiziměřská (Střeziměřská), rytířského stavu

 

         ?           1661 panna Ludmila Pernkloubka (Pernkloubková), 80 let

 

         ?           1661 panna Ewa Fremutka ( také se uvádělo, asi nesprávně - Tremutka), 70 let

 

  8. prosinec  1662 Vilém rytíř z Klenové a Janovic, 70 let

 

  6. září          1663 Jan Filip Schütz, plukovník bavorského vojska, otec jezuity Martina Fr. Schütze, (také se uváděl datum skonu - 21. září)

 

  ?  březen     1664 Kateřina Biessiniana (Běšínová), rozená Dejmková ze Střítěže, paní na Čestíně  (historik Jiří Úlovec v knize „Hrady, zámky a tvrze Klatovska“ však píše o Kateřině Čábuské)

 

  ?  březen     1665 Jan Jiří (dle P. M. Herolda – Řehoř) hrabě z Klenového a Janovic, pán na Žinkovech

 

  ?  březen     1665 Jacobina z Klenové, 5-ti měsíční dcera Jana Jiřího (Řehoře) hraběte z Klenové,  převezena ze Žinkov a ve stejný den pohřbena s otcem

 

  ?  březen     1665 Rudolf rytíř z Klenové, poslední z rodu rytířů z Klenové, pohřben ve stejný den,  někdy v březnu, společně s Janem Jiřím (Řehořem) a jeho dcerou Jakubinou

 

           ?        1666 Alžběta Benigna hraběnka z Rozdrážova rozená z Klenové, matka Jana Jiřího (Řehoře) hraběte z Klenové

 

  5. březen     1667 Regina Kateřina Kotziana (Kocová) rozená z Klenové, paní na Habarticích, 70 let

 

15. listopad    1671 Anna Alžběta Perglárová rozená z Klenové

 

24. květen      1673 Hartmann Maxmilian hrabě z Klenové a Janovic, pán na Roupově

 

  ?  prosinec   1673 Anna Biessiniana (Běšínová) rozená Deimiana (Dejmová - Dejmková) ze Střítěže,  paní na Čestíně (dnešní Nový Čestín)

 

 

 

Osoby světského postavení, které zemřely a byly již pochovány do nové krypty kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech:

 

 

 

22. červenec 1677 panna Helena Maxmiliana Janovská z Janovic, 81 let, destička v depozitáři muzea

 

25. říjen         1677 panna Magdalena z Wiederspergu, 80 let

 

10. březen     1678 Kateřina Eleonora z Guttensteinu (z Gutštejna) rozená z Klenové

 

10. říjen        1678 panna Anežka Kunhuta Příchovická z Příchovic, 66 let, destička ve stálé expozici klatovského muzea

 

  5. červenec  1686 Polyxena Winterfeldiana (Winterfeldová) rozená Zucker

 

29. květen    1687 Euphemia Willaniana (Willaniová) rozená Zucker, obě sestry byly pochovány vedle  sebe

 

12. říjen     1691 Kateřina Lucie Stránská, rozená Rosacinová z Karlových Varů, manželka Tobiáše Stránského klatovského purkmistra, pohřbena 15. 10. 1691

 

10. prosinec  1693 Dorota Hrdličková, dobroditelkyně

 

 1. červenec 1694 panna Ludmila Pejchalová (Prchalová), sestra dvou jezuitů, dobroditelkyně, 56 let

 

14. leden      1697 Jan Wolfgang Peping Sas (někdy psáno Sachs), majitel pluku Brugdorfského, před  smrtí na víru obrácen

 

25. říjen        1697 Magdalena Kaniczkiana (Kaničková)

 

  6. listopad   1697 Wilém Biessin (Běšín), chrámu odkázal 1.000 zlatých dukátů

 

10. září          1704 Maxmiliana hraběnka z Klenové, dobroditelkyně, pohřeb 14. 9., 79 let

 

15. říjen        1705 Ludmila Kocová

 

18. listopad   1705 Helena Tuczapiana (Tučápová), dobroditelkyně

 

27. duben      1711 Jan Pubetz (Pubec), právník, otec jezuity patera Vojtěcha Pubce

 

30. červen     1714 Anna Pubetziana (Pubcová), dobroditelkyně

 

21. březen     1718 panna Anna Vysoká, dlouholetá kuchařka jezuitského semináře, 84 let

 

18. duben      1718 Michael Grelhofer, dobrodinec, 60 let

 

28. prosinec  1721 Bedřich Jaroslav Hora rytíř z Ocelovic

 

27. leden      1722 Eva Kateřina hraběnka z Klenového a Janovic, 65 let, destička ve stálé expozici klatovského muzea

 

 5. září         1724 Magdalena Steinbachiana (Steinbachová) rozená Horská, dobroditelkyně

 

16. únor        1726 Anna Plsáková (bylo také uváděno - Pelikánová), dobroditelkyně

 

14. listopad  1726 Anna Bekhejmová, 88 let

 

          ?         1729 Josef Pusiers, kapitán pluku vévody lotrinského

 

          ?         1742 Kateřina Stránská

 

  ?  leden       1752 Anežka z Grünsbergu

 

  ?  únor        1752 Krünerschpagová, řečená Merzaniana

 

  ? březen     1752 Ignác Guldener z Lobz u Plzně, žák rétoriky, chovanec semináře, mladiství

 

 

Z doby mezi lety 1730 až 1760 byly pohřbeny jen čtyři světské osoby, což je podezřele málo. Může chybět pravděpodobně dalších cirka 10 až 20 zemřelých. Je třeba dohledat další údaje.

 

 

 

20. duben     1760  Ignácie Penttenritrová z Adelshausenu, rozená Chřepičná z Modliškovic na Mlýnci, (také uváděno jako Křepičková z Modlišrovic), destička v depozitáři muzea

 

           ?         1764 Šimon Václav Pták, 77 let, destička v depozitáři muzea

 

  9. březen     1765 Matěj Leopold Titz, destička v depozitáři muzea

 

26. říjen         1765 Bartoloměj Locatelli, destička v depozitáři muzea

 

21. leden      1770 Ludmila Seyparová (je možné i Veyparová), 100 let, destička v depozitáři muzea

 

  ?  červenec  1770 Jan Josef Schumann, baron, destička ozdobná s reliéfem, ve stálé expozici klatovského muzea

 

29. srpen       1770  Mačovský (?) - nečitelné písmo, destička v depozitáři muzea

 

           ?         1770 Locatelliová

 

           ?         1770 Seichrová

 

12. říjen         1771 Anna Jelínková, 46 let, inventární číslo - 87199, destička v depozitáři muzea

 

22. duben      1772 František Procházka, konšel

 

24. duben      1772 František Parvonic

 

           ?       1774 Rosina Butová rozená Lizandrová z Ehrenfeldu, inventární číslo - 3410, destička v depozitáři muzea

 

  5. březen     1774 Jan Benedikt Steinbach, destička v depozitáři muzea

 

22. březen     1774 Anna Barbora Kumerer z Kumerspergnatu, 53 let, inventární číslo - 2409, destička v depozitáři muzea

 

16. říjen         1774 Beatrix Nigroni Risinbachus rozená Zahrádková z Eulenfelsu, destička v depozitáři  muzea 

 

28. duben      1774 Josef Remius Locatelli

 

23. prosinec  1774 František Vojtěch Buta, krajský hejtman, destička v depozitáři muzea

 

25. duben     1777 Marie Magdalena Volšanská rozená Viale z Francie (nebo Villani - ?), destička v depozitáři muzea

 

           ?        1777 Bernard Štastný, destička plechová - malovaná černým písmem, v depozitáři muzea

 

  5. červenec 1778 Dominika Tajtlová, destička v depozitáři muzea

 

30. březen     1780 Vácslav Priqvey, radní, zvonař, destička ve stálé expozici klatovského muzea

 

27. listopad   1780 Barbora Vrabcová rozená Manětínská, destička v depozitáři muzea

 

 3. prosince  1780 Marie Eleonora Poentoviteirová rozená Penevinová, destička v depozitáři muzea

 

28. srpen       1781 Marie Terezie Hochová, destička v depozitáři muzea

 

27. leden       1783 Antonín Weichs, inspektor, destička v depozitáři muzea

 

  4. února     1783 Ludmila z Osterreicheru rozená z Prausu, 43 let, inventární číslo - 3411, destička v depozitáři muzea

 

  6. březen    1783 Marie Ptáková rozená Chládková, 42 let, inventární číslo - 3412, destička v depozitáři muzea

 


 

První zemřelý - pohřbený       –     15. 2. 1642 Vilém hrabě z Klenové a Janovic

 

Poslední zemřelý - pohřbený  –       6. 3. 1783 Marie Ptáková

 

 

 

První pochovaný v kapli         –     15. 2. 1642 Vilém hrabě z Klenové a Janovic

 

Poslední pochovaný v kapli    – prosinec 1673 Anna Běšínská z Běšin roz.     

 

                                                                          Dejmková ze Střítěže

 

 

 

První pochovaný v kryptě       –     30. 5. 1676 pater Jan Jahoda

 

Poslední pochovaný v kryptě  –       6. 3. 1783 Marie Ptáková

 

 

 

Nejmladší zemřelé osoby       –    březen 1665 Jacobina z Klenové a Janovic –

 

                                                                           5 měsíců

 

                                                        leden 1656 Anna Marie Kocová z Dobrše –

 

                                                                          18 měsíců

 

                                                                 1657 Diviš Othe Koc z Dobrše  – 

 

                                                                          4 roky

 

                                                       duben 1660 Karel Koc z Dobrše  –  

 

                                                                          9 let

 

 

 

Nejstarší zemřelé osoby –               leden 1770 Ludmila Syparová  – 100 let

 

                                                       14. 11. 1726 Anna Bekhejmová  –  88 let

 

                                                        březen 1718 Anna Vysoká         –   84 let

 

 

 

Cínové destičky uložené ve stálé expozici Vlastivědného muzea dr. Hostaše

 

v Klatovech       –      5 kusů

 

Cínové destičky uložené v depozitu klatovského muzea a předané do nové

 

expozice katakomb – 40 kusů

 

(z toho jedna plechová, malovaná a dvě ve stavu nečitelném)

 

Cínové destičky uložené jako součást rakví ve staré expozici katakomb – nevíme

 

 

 

Počet doposavad zjištěných zemřelých – 201 osob

 

                                                         z toho 151 mužského pohlaví

 

                                                                     50 ženského pohlaví

 

                                                                                                   

 

                                                         z toho 120 duchovního postavení

 

                                                                     81 světského postavení

 

                                                                                                    

 

Počet - odhad dosud nezjištěných zemřelých

 

10 až 20 osob

 

Celkově pohřbených v kryptě jezuitského kostela v Klatovech

 

cca 220 osob

 

 

 

Pohřbené ostatky těl napadené plísní na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech v roce 1937

 

okolo 180 osob

 

 

 

Zachovalá těla pohřbených v kryptě jezuitského kostela v Klatovech  –

 

38 osob

 

(z dvou těl zbyly jen kosterní pozůstatky)

 

 

 

Tento seznam je pochopitelně neúplný, protože se nikdy nevylučuje, že se můžou kdykoliv v budoucnu najít další zajímavé údaje nebo zpřesnění údajů dosavadních. Poslední aktualizace seznamu proběhla dne 1. října a 28. září 2011.

 

 

 

Zpracoval Iwan Rubáš, „Přátelé české historie“ občanské sdružení, Klatovy